Pezinský Alternatívny Filmový Festival

December 1 – 2, 2023

📣
Submit your film
Deadline 11/1/2023
224
Days

News

Mar 21, 2023

The clearing

Mar 20, 2023

Ošahaj si modulár

Mar 17, 2023

Film o pudingu

Mar 15, 2023

Subtension

Mar 11, 2023

Eniac vizuál

Mar 8, 2023

Interview s Ola Martin Fjeldom

About

  • Alternatívne filmy
  • Súťažné sekcie
  • Koncerty
  • Výstavy

Previously on PAFF...

paff2019 d2preview014
paff day2 073