Pezinský Alternatívny Filmový Festival (PAFF) je medzinárodný festival krátkometrážnych filmov. Už 16 rokov si počas dvoch dní pozrie viac ako 1 000 návštevníkov výber toho najlepšieho z nezávislej, študentskej a amatérskej scény vo veľkej kinosále pezinského kulturáku.

Okrem prezentácie najnovších filmov podnecujeme aj k produkcii nových diel, čoho dôkazom sú každoročne zhruba dve desiatky originálnych krátkych filmov, ktoré by bez festivalu nevznikli.

Dominantou festivalu sú dve súťažné sekcie: sekcia krátkych filmov a sekcia 16 sekundových filmov. V oboch kategóriách si návštevníci volia víťaza, ktorý dostáva cenu divakov. Filmy v kategórii krátky film hodnotí tiež porota zložená z odborníkov v oblasti filmu ako napr. Peter Konečný, Maroš Hečko či Patrik Lančarič.

Nesúťažné sekcie prezentujeme v tematických blokoch, pričom každý ročník má vlastnú ústrednú tému. Tieto sú doplnené o diskusie či workshopy so zaujímavými hosťami. Filmový program dopĺňajú koncerty, výstavy alebo umelecké inštalácie. V priestoroch festivalu je aj chill zóna s premietacim plátnom, bufet, kaviareň a rôzne stánky lokálnych výrobcov.

"Spájame všetko so všetkým ale od eklekticizmu sa zásadne dištancujeme, pretože zároveň oddelujeme všetko od všetkého" ,ˇ.

Celý festival zastrešuje tím zabehnutých dobrovoľníkov bez nároku na honorár. Zisk z festivalu je každoročne použitý výhradne na organizovanie ďalšieho ročníka, preto budeme veľmi radi, ak náš skromný rozpočet podporíte svojimi 2% z daní alebo svojou intenzívnou účasťou na festivale.

Budte s nami v obraze: