Pezinský
alternatívny
filmový
festival

20.–21. August 2022

Dom Kultúry Pezinok
Malá sála

(presunuté z amfiteátra kvôli počasiu)

Festival začína o