Selekcia filmov na PAFF

Priatelia, tešíme sa vášmu veľkému záujmu. Aj tento rok sme prijali niekoľkonásobne väčšie množstvo filmov, aké sme schopní vtesnať do dvojdňového programu.

Selekcia bola neľahká, ale veríme, že sme zvolili pre PAFF to najlepšie. Všetci autori, ktorých filmy sme zaradili do programu boli o tomto informovaní. Ostatným patrí veľká vďaka a tešíme sa na vaše ďalšie príspevky.

Ešte stále je tu možnosť prihlásiť svoj superkrátky film do 14 sekundovej súťaže. Jediným kritériom je stopáž filmu, ktorá sa musí rovnať 14 sekundám (úvodné a záverečné titulky nepočítame – nesmú však obsahovať obrazový podklad). Tešíme sa na vás presne o týždeň!

http://festivalpaff.sk/prihlasenie-filmu/